Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.hussargroup.pl oraz www.hussar.pro (zwanej dalej Sklepem);
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Hussar Group – Bartosz Szołucha, Malborska 1, 14-202 Iława, NIP 7441677385 (zwanego dalej: Hussar Group);
 3. ADO oświadcza, że dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO).

II. Rodzaj przetwarzanych danych

Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku:

 1. Rejestracji konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem;
 2. Obsługi składanych zamówień w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży;
 3. Świadczenie usług wysyłania newslettera.

Są to w szczególności dane:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres zamieszkania;
 3. Data urodzenia;
 4. Adres e-mail;
 5. Numer Telefonu;
 6. Historia zamówień;
 7. Nr IP komputera;
 8. Dane osoby kontaktowej.

III. Kategorie zbieranych danych osobowych

 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem w Sklepie transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w Sklepie, w tym do:
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w Sklepie;
  • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi użytkownikami § obsługi reklamacji;
  • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 2. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Hussar Group, którym jest:
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Hussar Group;
  • przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • § prowadzenie badań i analiz Sklepu między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. Hussar Group gromadzi informacje dotyczące Twoich interakcji treściami i usługami oferowanymi na stronie Sklepu, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz ruchu do i z poszczególnych produktów. Powyższe działania mają na celu dostosowywanie usług oraz oferowanych produktów do Twoich. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Klienta.

IV. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których Hussar Group korzysta przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych oraz okoliczności, albo traktowane są jako Podmioty Przetwarzające, albo jako samodzielni administratorzy.
 2. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

V. Twoje uprawnienia

 1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Hussar Group; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Hussar Group przechowuje dane osobowe Klientów jedynie przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, że nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.
 2. Hussar Group ma prawo przechowywać dane do momentu istnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub jest to konieczne do obrony lub dochodzenia przez Hussar Group roszczeń w stosunku do Klientów.

VII. Profilowanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Hussar Group polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

POLITYKA COOKES

Polityka cookies Hussar Group sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te realizowane są w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Co to są cookie?

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych.  Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem, przechowywaniem zawartości koszyka lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki cookies stosowane w ramach Sklepu są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które Sklep zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nic zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji.

Zarządzanie plikami cookie

Plikami cookie stosowanymi na stronie Sklepu można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. (W przeglądarce Internet Explorer cookies można wyłączyć wykorzystując ustawienia – NARZĘDZA – OPCJE INTERNETOWE – PRYWATNOŚĆ – ZABLOKUJ WSZYSTKIE CIASTECZKA. W przeglądarce Firefox przez modyfikacje ustawień – NARZĘDZIA – OPCJE – PRYWATNOŚĆ). Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookie już przechowywane na komputerze. Pliki te można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanych przez Sklep.

Jakie cookies stosuje Sklep?

Pliki cookie używane w Sklepie zostały podzielone na kategorie:

 • sesyjne pliki cookie,
 • trwałe pliki cookie,
 • zewnętrzne pliki cookie,

Sesyjne pliki cookie

To niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji.  Stosowane one są w ramach jednej sesji. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Służą one do:

 • Identyfikacja użytkowników jako zalogowanego
 • Zagwarantowanie połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony.

Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze.  Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami.  Za pomocą plików cookie związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam. Używamy ich do:

 • Zdobywanie statystyk na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji
 • Sprawdzanie skuteczności naszych reklam
 • Usprawnienie działania naszej strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów
 • Pokazywanie użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej.

Zewnętrzne pliki cookie

Zewnętrzne pliki cookie to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'Like’ czyk 'Share’. Zewnętrzne pliki cookies stosowane w Sklepie służą do połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook, Twitter, Instagram), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych.

Pliki cookies w ramach Sklepu zbierane są przez:

Hussar Group – Bartosz Szołucha Malborska 1 14-202 Iława Numer NIP 744-16-77-385

Uwaga prawna – aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do ww. polityki. Prosimy zajrzeć na stronę od czasu do czasu, aby przejrzeć te i dodatkowe informacje. Wytworzono: 28/05/2018